Tag: Карылар уй-интернаты

Ленин райондук карылар үй-интернатынын официалдуу веб сайты ачылды

Ленин райондук карылар үй-интернатынын официалдуу веб сайты ачылды Дареги http://dom-internat.org.kg