Реквизиттер

Бишкек шаарынын Ленин райондук карылар үй-интернаты
ИНН: 01406199510100
Дареги: Бишкек шаары, Интергельпо  көчөсү 8
Жумуш телефону: 0312 653738

E-mail: dom_1995aaa@mail.ru

WEB: www.dom-internat.org.kg

Банк: Центральное Казначейство
БИК: 440205
Э/счету: 4402052200000302