Return to Биз жөнүндө

Тарыхы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1993-жылдын 1-декабрында чыккан «Калктын даректүү социалдык коргоону күчөтүүдөгү кечиктирилгис чаралар жөнүндөгү» токтомун ишке ашыруу максатында 1994-жылы 1-декабрда Бишкек шаарынын Ленин райондук карылар үчүн Интернат-үйү ачылган.